Logo firmy

Absolwent ze znajomością języka francuskiego - Capgemini Polska sp. z o.o.

Kraków, MAL