Kierownik Sklepu - Jeronimo Martins Polska S.A.

Rudniki (pow. oleski), OPO